Toekomst

Adasco rood is het nieuwe groen | Wij bij Adasco geloven er in dat, als je de toekomst probeert te voorspellen, je ook aan de toekomst moet werken! Dit dragen wij uit door het met elkaar net even anders te doen, wij delen onze kennis, denken aan het mileu en werken aan duurzame oplossingen.

Hoe doen we dat? Wij hebben het bedrijfsbeleid aangepast, zodat:

  • Elke collega kan kiezen uit het Openbaar Vervoer of een Elektrische Auto
  • Parkeren doen we op P+R terreinen
  • Energie voor onze telefoons, laptops en auto’s komt zoveel mogelijk uit hernieuwbare energiebronnen